Erkenning Praktijkopleidingsinstellingen

Sinds 1 oktober 2015 erkent de CRT de praktijkopleidingsinstellingen voor de vier psychologische Wet BIG-opleidingen. Als u een of meerdere van deze opleidingen verzorgt, dient u bij de CRT een erkenning of erkenningen aan te vragen via het register van erkende praktijkopleidingsinstellingen (POI-register). Een erkenning heeft landelijke dekking en alleen erkende instellingen kunnen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage. De opleidingsinstellingen oefenen het inhoudelijk toezicht uit op de praktijkopleidingsinstellingen.

Erkenning aanvragen
Wanneer u als praktijkopleidingsinstelling (POI) door de CRT erkend wilt worden, dient u eerst een erkenningsvisitatie aan te vragen bij een van de erkende opleidingsinstellingen. Als u na een visitatie door de opleidingsinstelling een positief advies heeft gekregen, dient u de erkenning voor deze opleiding bij de CRT aan te vragen via het POI-register.

Heeft u al een account?
Als u al een account in het POI-register heeft, kies dan 'Inloggen POI-register'. Nadat u bent ingelogd kunt u met de button ‘extra erkenning’ het verzoek tot erkenning van een nieuwe opleiding aanvragen en het visitatierapport met het advies van de opleidingsinstelling uploaden.

Indien u een aanvraag wilt indienen voor het verlengen van een reeds bestaande erkenning, kunt u bij de betreffende erkenning klikken op ‘dossier indienen’ en bij de aanvraag het nieuwe visitatierapport met het advies van de opleidingsinstelling uploaden. 

Als uw instelling voorheen een erkenning heeft gehad, is het mogelijk dat er voor uw instelling nog een account geregistreerd staat in het POI-register. In dit geval kunt u contact opnemen met het Opleidingsregister om het account weer te heractiveren.  

Heeft u nog geen account?
In het geval uw instelling nog nooit eerder heeft opgeleid en u een eerste erkenningsaanvraag wilt indienen, dient u eerste een account aan te maken. Kies dan 'Aanmaken nieuwe account'. Nadat uw account is aangemaakt kunt u via het register een verzoek tot erkenning aanvragen.

Inloggen POI-register Aanmaken nieuw account

Vragen?

Hebt u vragen? Raadpleeg dan de handleiding en de FAQ.

Handleiding register praktijkopleidingsinstellingen (POI-register)

Archief

FAQ's POI-register

Archief

Staat het antwoord op uw vraag hier niet in? Neem dan contact op maandag en donderdag van 09:30 tot 13:00 uur met het telefonisch spreekuur van het bureau van de FGzPt via 085 30 35 302 of stuur een mail naar opleidingsregister@fgzpt.nl.

Voor inhoudelijke vragen over uw erkenning als praktijkopleidingsinstelling kunt u mailen naar registratiecommissie@fgzpt.nl.