Resultaat DO&I

De projectgroep DO&I gaat onder meer verkennen hoe een effectieve en efficiƫnte infrastructuur kan bijdragen aan optimale kwaliteit en flexibele inzet van opgeleiden, hoe je de kwaliteit van opleidingen zichtbaar kunt maken en hoe je breed kunt opleiden met zo nodig behoud van sectorverschillen, zoals in de jeugdzorg. Daarbij is aandacht voor de toekomstige zorgvraag en didactische ontwikkelingen, de verschillende sectoren en doelgroepen waar Gz-psychologen in en voor werken en de koppeling tussen theorie en praktijk.

De projectgroep zorgt voor een inventarisatie van best practices op didactisch gebied waarmee de opleiders hun voordeel kunnen doen. Daarnaast werkt DO&I aan concrete handvatten voor de versterking tussen wetenschap en praktijk. De projectgroep richt een structuur in voor jaarlijkse vaststelling van toetsboeken en opleidingsplannen en voor het actueel houden van de opleidingen. Tenslotte is het ontwikkelen van competentieprofielen en het blijvend professionaliseren van alle betrokkenen een belangrijk streven.