CSGP stelt definitieve wijzigingsbesluiten en Besluit maatregelen COVID-19 vast

5/10/2020
Afbeelding nieuwsberichten

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) stelde in zijn vergadering van 15 september jl. twee wijzigingsbesluiten definitief vast voor respectievelijk de besluiten psychotherapie en gezondheidszorgpsychologie en de besluiten klinische psychologie en klinische neuropsychologie. Daarnaast stelde het College het Besluit maatregelen COVID-19 definitief vast.


De wijzigingsbesluiten betreffen voornamelijk tekstuele aanpassingen daarnaast zijn er enige inhoudelijke aanpassingen op verzoek van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld.


Met het Besluit maatregelen COVID-19 wordt van alle specialisten die op 1 september ingeschreven stonden in een specialistenregister van de CRT de registratie een half jaar opgeschort. Specialisten die geen gebruik willen maken van deze regeling kunnen dit tot 1 februari 2021 bij de CRT melden.


Inwerkingtreding:

Het wijzigingsbesluit voor de besluiten gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut zijn na publicatie definitief. Het wijzigingsbesluit voor de besluiten klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog en het Besluit maatregelen COVID-19 zijn ter instemming voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg.


Deze wijzigingsbesluiten treden al dan niet met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021. Het Besluit maatregelen COVID-19 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2020.

De adviserende partijen worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over wat er met de uitgebrachte adviezen is gedaan.


De definitieve besluiten kunt u hier vinden.