Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Besluiten basisberoepen


Besluit nadere regelgeving basisberoepen

Besluiten basisberoep PsychotherapeutRegelingen van de Kamer Psychotherapeut betreffende vrijstellingen

Opleidingsplan Psychotherapeut

Toetsboek Psychotherapeut

Besluiten basisberoep GezondheidszorgpsycholoogEisen voor hoofdopleiders en waarnemend hoofdopleiders

KGzP overige eisen

Vrijstellingsregeling Gz-opleiding voor psychotherapeuten

Besluit KGzP Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders

Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen GzP

Opleidingsplan Gezondheidszorgpsycholoog

Toetsboek Gezondheidszorgpsycholoog

Besluiten specialismen algemeen


Besluit aanwijzing specialismen

Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluiten specialisme klinisch psycholoogBesluiten specialisme klinisch neuropsycholoogOpleidingsplan en themakaarten klinisch neuropsycholoog