Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Besluiten basisberoepen


Besluiten basisberoep Psychotherapeut


Regelingen van de Kamer Psychotherapeut betreffende toetsing toelating, vrijstellingen en vereisten betreffende opleiding tot psychotherapeut

Opleidingsplan Psychotherapeut

Toetsboek Psychotherapeut

Besluiten basisberoep Gezondheidszorgpsycholoog


Eisen voor hoofdopleiders en waarnemend hoofdopleiders

KGzP overige eisen

Vrijstellingsregeling Gz-opleiding voor psychotherapeuten

Besluit KGzP Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders

Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen GzP

Opleidingsplan Gezondheidszorgpsycholoog

Toetsboek Gezondheidszorgpsycholoog

Besluiten specialismen algemeen


Besluit aanwijzing specialismen

Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluiten specialisme klinisch psycholoog


Besluit specialisme klinische psychologie.

Opleidingsplan Klinisch Psycholoog

Besluiten specialisme klinisch neuropsycholoog


Besluit specialisme klinische neuropsychologie

Opleidingsplan en themakaarten klinisch neuropsycholoog