Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Besluiten basisberoepen


Besluiten basisberoep Psychotherapeut


Regelingen van de Kamer Psychotherapeut betreffende toetsing toelating, vrijstellingen en vereisten betreffende opleiding tot psychotherapeut

Opleidingsplan Psychotherapeut

Toetsboek Psychotherapeut

Besluiten basisberoep Gezondheidszorgpsycholoog
Vrijstellingsregeling Gz-opleiding voor psychotherapeutenOpleidingsplan Gezondheidszorgpsycholoog

Toetsboek Gezondheidszorgpsycholoog

Besluiten specialismen algemeen


Besluit aanwijzing specialismen

Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluiten specialisme klinisch psycholoogBesluiten specialisme klinisch neuropsycholoogOpleidingsplan en themakaarten klinisch neuropsycholoog