Aanpassing Algemene voorwaarden Opleidingsregister

27/1/2021
Afbeelding nieuwsberichten

In zijn bestuursvergadering van 25 januari jl. stelde het bestuur de gewijzigde Algemene Voorwaarden Opleidingsregister vast. De zevende gewijzigde versie van de algemene voorwaarden bevat twee wijzigingen:

  • In artikel 5 is extra bepaling opgenomen die praktijkopleidingsinstellingen verplicht om uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar een opleideling te koppelen aan de beschikte opleidingsplaats of de op grond van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling toegekende opleidingsplaats.
  • Artikel 6 lid 6 is zodanig gewijzigd dat onderscheid wordt gemaakt tussen de slotdata voor wijziging van gegevens over het voorgaande kalenderjaar. Voor wijzigingen van gegevens van opleidingsplaatsen die worden bekostigd middels de beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen geldt dat deze tot uiterlijk 15 maart van het daaropvolgende kalenderjaar kunnen worden doorgevoerd. Voor wijziging van gegevens van opleidingsplaatsen die worden bekostigd op grond van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling geldt een afwijkende slotdatum, namelijk die van 1 februari. De reden hiervoor is dat de CRT uiterlijk op 15 februari gegevens over de realisatie van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling moet verstrekken aan de Dienst Uitvoering Subsidies I van het ministerie van VWS (DUS-I).

Algemene voorwaarden Opleidingsregister