Regelgeving

Regelgeving / datum inwerktreding:

Statuten vereniging FGzPt

Huishoudelijk reglement

Code Goed Bestuur

Algemene voorwaarden instellingsaccreditatie

Reglement instellingsaccreditatie

Selectielijst FGzP

Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG

Instellingsregeling Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen (vervallen)

Privacyverklaring AVG