Regelgeving

Regelgeving / datum inwerktreding:

Statuten vereniging FGzPt

Huishoudelijk reglement

Regeling Psychologische Basisberoepen FGzPt

Instellingsregeling Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG Beroepen

Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG

Code Goed Bestuur

Reglement instellingsaccreditatie

Algemene voorwaarden instellingsaccreditatie

Selectielijst FGzP

Privacyverklaring AVG