College stelt nieuwe voorgenomen besluiten vast

14/4/2021
Afbeelding nieuwsberichten

Op 17 november 2020 stelde het CSGP twee voorgenomen wijzigingsbesluiten vast voor de Besluiten opleidingseisen psychotherapeut en opleidingseisen gezondheidszorgpsychologen en de Besluiten specialisme klinisch psycholoog en specialisme klinisch neuropsycholoog. Met de wijzigingen beoogt het College onder andere om de regelgeving meer in lijn te brengen met de berekening van de beschikbaarheidsbijdrage en het duaal leren. Dat het onderwerp leeft binnen het psychologisch beroepenveld bleek uit de vele reacties die het College ontving van de diverse belanghebbenden.

Alhoewel de belanghebbenden het doel van de beoogde wijzigingen onderstrepen bleek er nog een slag te maken in de formulering van de wijzigingen en de verdere communicatie hierover.

Met inachtneming van de adviezen paste het College de voorgenomen besluiten aan en stelde deze op 30 maart jl. nogmaals als voorgenomen besluiten vast. Conform de gegeven adviezen stelde het College ook een implementatieplan op, dat eveneens in de vergadering is vastgesteld. In de aankomende periode zal het College overeenkomstig het implementatieplan de voorgenomen besluiten bespreken met de diverse belanghebbenden in het veld. Nadat deze bespreking zijn afgerond, zal het College de besluiten definitief vaststellen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022.


Voor eventuele vragen over (een van) de besluiten kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl


Klik hier voor het voorgenomen Wijzigingsbesluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. 

Klik hier voor het voorgenomen Wijzigingsbesluit specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.