“Instellingsaccreditatie is voor beide partijen een enorme efficiencyslag”

24/5/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Heldere kwaliteitseisen en wederzijds vertrouwen. Dat zijn de uitgangspunten voor instellingsaccreditatie, waarmee de Accreditatiecommissie afgelopen jaar experimenteerde. De RINO Groep deed mee aan de pilot. Anne Burer, medewerker accreditatie: “Aan de ene kant is het best spannend om zelf accreditatiepunten toe te kennen. Aan de andere kant voelt het heel prettig dat de FGzPt ons dat vertrouwen geeft.”

Een instellingsaccreditatie geeft aanbieders van bij- en nascholing de bevoegdheid om hun scholing zelf te accrediteren. “Dat is zowel voor ons als voor de Accreditatiecommissie een enorme efficiencyslag. Ik ben gewend dat de beoordeling van een accreditatieaanvraag acht weken tot drie maanden duurt. Dat betekent dat we pas na die periode weten hoeveel accreditatiepunten onze scholing krijgt. In deze pilot kon ik bij het indienen van de aanvraag gelijk zelf de punten toekennen, zodat zorgverleners meteen weten hoeveel punten de scholing hen oplevert.”

Goede inhoudelijke weging
Burer vervolgt: “Bij negentig procent van onze scholingen gaat het om een her-accreditatieaanvraag; dezelfde scholing is dus al eerder beoordeeld door de Accreditatiecommissie. In ongeveer tien procent van de gevallen gaat het bij ons om het accrediteren van eenmalige congressen of nieuwe scholing. In die gevallen vind ik het soms nog wel spannend om zelf te besluiten dat de inhoud van de scholing inderdaad het maximaal aantal accreditatiepunten mag ontvangen. Je wilt natuurlijk met een goede inhoudelijke weging tot een puntenvaststelling komen. Al is dat vast ook een kwestie van wennen.”

Optimale kwaliteit
De FGzPt heeft volgens Burer een helder accreditatiebeleid. “Daarin staat bijvoorbeeld precies aan welke eisen een docent moet voldoen en waar je wel of geen punten aan mag toekennen. We streven als opleidingsinstelling uiteraard zelf al naar optimale kwaliteit. Aan de accreditatie-eisen proberen we dus sowieso al te voldoen. Bij twijfel kun je altijd even contact leggen met het Accreditatiebureau. Dat heb ik tijdens de pilot een paar keer gedaan en daar werd snel op gereageerd. We hebben allemaal hetzelfde doel: professionals steunen in het behoud van hun registratie door kwalitatief hoogwaardige scholing aan te bieden. Het is prettig als we het elkaar daarbij zo makkelijk mogelijk maken.”

Van pilot naar praktijk
Het bestuur van de FGzPt heeft op basis van de pilotresultaten besloten om tot implementatie van instellingsaccreditatie over te gaan. Lees er meer over in dit nieuwsbericht