Minister stemt in met drie Besluiten van het College

2/6/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Goed nieuws voor opleidelingen in de specialistische beroepen: vanaf 1 juli 2022 mag van hen geen eigen bijdrage aan de opleiding meer worden gevraagd. De minister van VWS heeft ingestemd met een Besluit van het College dat eigen bijdrage-constructies verbiedt. De minister stemde ook in met de Besluiten rondom gelijkgestelde werkzaamheden voor de herregistratie van specialisten en de erkenning van supervisie door EMDR en schematherapie supervisoren.

Volledige vergoeding van de opleiding                                                                                                                               
Door het Besluit over de eigen bijdrage komt de opleiding voor de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog volledig voor rekening van de praktijkopleidingsinstellingen. De meeste praktijkopleidingsinstellingen ontvangen daarvoor een vergoeding, de zogeheten Beschikbaarheidsbijdrage, die in principe kostendekkend moet zijn. Bij een aantal praktijkopleidingsinstellingen hoeven opleidelingen al geen eigen bijdrage te betalen, met ingang van 1 juli 2022 geldt dat voor alle praktijkopleidingsinstellingen.

Geen dubbelrol voor hoofdleiders                                                                                                                                     
Verder heeft het College besloten dat met ingang van 1 januari 2022 hoofdopleiders geen dubbelrol meer mogen hebben in de opleiding - bijvoorbeeld als P-opleider - en dat waarnemend praktijkopleiders aan dezelfde eisen moeten voldoen als de praktijkopleider. Dit is besloten om de kwaliteit en continuïteit van de praktijkopleiding te kunnen waarborgen.  

Supervisie EMDR en schematherapie erkend                                                                                   
Goed nieuws voor supervisoren van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt): door het Besluit van het College telt door hen gegeven supervisie voor EMDR- en schematherapie vanaf 1 juli 2022 mee voor de herregistratie en supervisie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. De CRT heeft de bevoegdheid gekregen om op grond van vastgestelde criteria nieuwe psychotherapieverenigingen te erkennen als het gaat om supervisie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog en de herregistratie voor klinisch psychologen.

Herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden niet meer mogelijk                                                             
Verder stemde de Minister in met het Besluit waarmee de zogeheten ‘gelijkgestelde registratie’ met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 komt te vervallen. Dat is de registratie voor specialisten die geen patiëntgebonden werk uitvoeren, maar uitsluitend werkzaamheden die daaraan gelijkgesteld zijn. Wel zijn de werkzaamheden die kunnen meetellen als patiëntgebonden werkzaamheden uitgebreid. Lees het eerdere nieuwsbericht hierover

 

Vraag & antwoord over deze wijzigingsbesluiten:

Wanneer gaan de wijzigingen in?

Wijzigingsbesluit

                 Ingangsdatum

Verbod op eigen bijdrage opleideling KP & KNP

                1 juli 2022

Geen dubbelrol voor hoofdopleiders

                1 januari 2022

Erkenning supervisie EMDR en schematherapie

                1 juli 2022

Einde aan herregistratie o.b.v. gelijkgestelde werkzaamheden

                1 januari 2022

 

Eigen bijdrage opleidelingen:

 • Welke kosten kunnen praktijkopleidingsinstellingen nog wel verhalen bij de opleideling en welke kosten niet? 

Deze kosten kunnen praktijkopleidingsinstellingen niet verhalen:                                                             

 • Uren voor de beschikbaarheid van de praktijkopleider, de supervisie en de werkbegeleiding; dit is  op dit moment ook al de situatie, het Besluit verandert daar dus niets aan.                                             
 • Uren voor het krijgen van cursorisch onderwijs, tijd besteed aan praktijkopdrachten of voorbereidende onderwijsactiviteiten en ‘beschikbare tijd’ (dit is gedeelte van de praktijkuren die de gios aan Zorgverzekeringswet- of forensische zorg-gerelateerde activiteiten kan besteden, met aftrek van voorbereidende onderwijsactiviteiten)                               
 • Uren voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de opleiding, taken op het gebied van beleid, innovatie of management in het kader van de opleiding en leertherapie,                                                                                                         
 • Gemiste productie. De enige kosten die aan de opleideling kunnen worden doorberekend zijn de kosten binnen de terugbetalingsregeling. Die geldt alleen als de opleideling op eigen initiatief stopt met de opleiding of als de opleideling met de opleiding moet stoppen als gevolg van verwijtbaar handelen of een uitspraak van de tuchtrechter.
 • Is er een overgangsregeling?                                                                                                       
  Ja, de nieuwe regelgeving is alleen van toepassing op opleidelingen die op of na 1 juli 2022 de opleiding tot Klinisch psycholoog of Klinisch neuropsycholoog starten en op de praktijkopleidingsinstelling waar de opleideling de opleiding volgt.


 • Moeten praktijkopleidingsinstellingen de geïncasseerde eigen bijdrage terugbetalen aan de opleideling?
  Nee, de nieuwe regelgeving geldt niet voor opleidelingen die voor 1 juli 2022 zijn gestart met de opleiding.


 • Wanneer gaat deze regeling gelden voor de basisberoepen, is daar al iets over bekend?
  Het is nog onbekend of en wanneer er een soortgelijke regeling komt voor de basisberoepen. Het College werkt achter de schermen hard om dit zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen.