CRT stelt aangepast Reglement van Orde en mandaatbesluit vast

7/11/2022
Afbeelding nieuwsberichten

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) heeft in haar vergadering van 2 september 2022 een gewijzigde versie van het Reglement van Orde en een mandaatbesluit vastgesteld. 

In de herziene versie van het Reglement van Orde zijn bepalingen met betrekking tot het quorum, het vicevoorzitterschap, en beraadslaging, besluitvorming en stemming ter vergadering en via elektronische weg verhelderd. Daarnaast heeft de CRT ook een publiek mandaatbesluit vastgesteld waarin transparant is vastgelegd hoe het mandaat is geregeld binnen de CRT. De CRT werkt al sinds januari 2019 op grond van dit mandaat.

Het nieuwe Reglement van Orde treedt in werking per 1 september 2022 en het Mandaatbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.

Het Reglement van Orde en het Mandaatbesluit CRT kunt u hier vinden.