Herziene Beleidsregel Herregistratie

21/12/2022
Afbeelding nieuwsberichten

In haar vergadering van 16 december 2022 heeft de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) een herziene versie van de Beleidsregel Herregistratie (voor de specialisten) vastgesteld. 

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aangebracht aan de beleidsregel. Wel is het document leesbaarder gemaakt. Zo staan de toelichtingen op de artikelen nu direct onder de betreffende artikelen in plaats van in een apart hoofdstuk. Verder is nu een tabel in de toelichting op de voorwaardelijke herregistratie opgenomen die mogelijke scenario's weergeeft bij een aanvraag tot herregistratie. 

De nieuwe versie van de beleidsregel vindt u hier