“We vonden het belangrijk om leden van beroepsverenigingen te compenseren”

15/2/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Opleidelingen en specialisten die lid zijn van NIP, NVP en NVO krijgen korting op de tarieven van de FGzPt. Drie vragen over geld aan directeur Mark Eujen van de FGzPt.

1. Waarom krijgen leden van deze beroepsverenigingen korting? “De drie beroepsverenigingen die samen de FGzPt vormen – NIP, NVO en NVP - dragen jaarlijks bij aan de exploitatie van de FGzPt. Dat gebeurt door middel van een contributie. Die contributie wordt betaald uit de lidmaatschapsgelden van de leden van de beroepsverenigingen. We vonden het daarom belangrijk om professionals die lid zijn van deze drie beroepsverenigingen te compenseren in de vorm van een korting op de tarieven voor (her)registratie en inschrijving in het opleidingsregister. De minister, die uiteindelijk de tarieven vaststelt, heeft hier mee ingestemd.” 

2. Waarvoor wordt de contributie, waaraan de leden van de beroepsverenigingen indirect bijdragen, gebruikt? “De contributie maakt onderdeel uit van de algemene exploitatie van de FGzPt, waarmee de uitvoering van onze taken wordt bekostigd. Die taken liggen op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen en de instelling van specialismes van het beroep gezondheidszorgpsycholoog.”

3. Wat is het verschil tussen lidmaatschap van een beroepsvereniging en lid zijn van de FGzPt? “Van de FGzPt kun je als beroepsbeoefenaar geen lid zijn. Dat is een hardnekkig misverstand. Van een beroepsvereniging kun je wel lid zijn. Niet alle psychologische professionals zijn dat, hoewel het sterk aan te bevelen is: een beroepsvereniging zorgt voor verbinding tussen professionals en dat is goed voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening; binnen de beroepsvereniging worden voor en door de professionals onder meer kwaliteitsnormen ontwikkeld, zoals de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Als lid van een beroepsvereniging kun je hierover meedenken en ben je als eerste op de hoogte van belangrijke wijzigingen.”

Meer over de tarieven van de FGzPt >