Herziene Beleidsregel Herregistratie van de CRT

21/11/2023
Afbeelding nieuwsberichten

In de vergadering van 17 november 2023 heeft de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) een herziene versie van de Beleidsregel Herregistratie vastgesteld. De nieuwe Beleidsregel Herregistratie treedt in werking per 1 januari 2024. 

Er is slechts één inhoudelijke wijziging doorgevoerd in de nieuwe beleidsregel: de visitaties van opleidingsinstellingen die in opdracht van de CRT worden uitgevoerd mogen nu ook meetellen als deskundigheidsbevordering in het kader van de herregistratie van specialisten. De visitaties kunnen meetellen als vorm van intercollegiale toetsing. Zowel de specialisten die in de visitatiecommissie zaten, als de specialisten die gesprekspartners waren voor de visitatie vanuit de gevisiteerde opleidingsinstelling kunnen punten krijgen voor deze activiteit. Voor meer informatie kunt u de nieuwe Beleidsregel Herregistratie hier raadplegen.