Samenstelling

Het bestuur bestaat uit personen die op voordracht van de lid-verenigingen zijn benoemd door de algemene ledenvergadering. De voorzitter van de federatie is de mevrouw drs. A.T. (Tonnie) Prinsen-Reinders.

De heer drs. M.J. (Mark) Eujen ondersteunt als directeur-secretaris het bestuur. De directeur-secretaris maakt geen deel uit van het bestuur.

Ledenvergadering

De algemene ledenvereniging houdt toezicht op het bestuur. De algemene ledenvereniging bestaat uit een afvaardiging van de verenigingen die samen de FGzPt vormen.

Bestuursleden

Afbeelding/>

drs. A.T. (Tonnie) Prinsen-Reinders

Voorzitter

(Gezamenlijke voordracht ALV)

Afbeelding/>

drs. A.A.D. (Arnoud) van Buuren

lid

(NVP)

Afbeelding/>

dr. A.H.S. (Anneloes) van den Broek

lid

(Gezamenlijke voordracht ALV)

Afbeelding/>

P. (Pieter) Coppoolse

lid

(NVP)

Afbeelding/>

drs. P. (Pieter) Dingemanse

lid

(NIP)

Afbeelding/>

dr. Y.M. (Yvette) Dijkxhoorn

lid

(NVO)

Afbeelding/>

dr. U.W. (Udo) Nabitz

lid

(NIP)

Afbeelding/>

drs. J.P.M. (José) Wichers-Bots

Lid

(NVO)

Afbeelding/>