Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit acht leden: twee op voordracht van elke lid-vereniging. De voorzitter van de federatie is de mevrouw drs. A.T. (Tonnie) Prinsen-Reinders.


De heer drs. M.J. (Mark) Eujen ondersteunt als directeur-secretaris het bestuur. De directeur-secretaris maakt geen deel uit van het bestuur.


Ledenvergadering


De algemene ledenvereniging houdt toezicht op het bestuur. De ledenvereniging bestaat uit een afvaardiging van de vier verenigingen die samen de FGzPt vormen.


Bestuursleden

Afbeelding/>

drs. A.T. (Tonnie) Prinsen-Reinders

Voorzitter

(NVGzP)

Afbeelding/>

drs. P. (Pieter) Dingemanse

lid

(NIP)

Afbeelding/>

Vacature

(NVP)

Afbeelding/>

drs. A.M.M. (Dré) Bosma

lid

(NVP)

Afbeelding/>

dr. Y.M. (Yvette) Dijkxhoorn

lid

(NVO)

Afbeelding/>

drs. P.G.M. (Paul) Termaat

lid

(NVO)

Afbeelding/>

dr. A.H.S. (Anneloes) van den Broek

lid

(NVGzP)

Afbeelding/>

dr. U.W. (Udo) Nabitz

lid

(NIP)

Afbeelding/>

drs. M.J. (Mark) Eujen

directeur-secretaris

mark.eujen@fgzpt.nl

085-3035305