Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit acht leden: twee op voordracht van elke lid-vereniging. De voorzitter van de federatie is de heer dr. J.M.H.P. (Giovanni) Timmermans. Lees het interview met de voorzitter.


De heer drs. M.J. (Mark) Eujen ondersteunt als directeur-secretaris het bestuur. De directeur-secretaris maakt geen deel uit van het bestuur.


Ledenraad


De algemene ledenraad houdt toezicht op het bestuur. De ledenraad bestaat uit een afvaardiging van de vier verenigingen die samen de FGzPt vormen.


Bestuursleden

Afbeelding/>

dr. J.M.H.P. (Giovanni) Timmermans

voorzitter

(NIP)

Afbeelding/>

dr. U.W. (Udo) Nabitz

lid

(NIP)

Afbeelding/>

P.G.M. (Paul) Termaat

lid

(NVO)

Afbeelding/>

drs. A.M.M (Dré) Bosma

lid

(NVP)

Afbeelding/>

drs. A.T. (Tonnie) Prinsen-Reinders

lid

(NVGzP)

Afbeelding/>

drs H.H.W. (Hans) de Veen

lid

(NVGzP)

Afbeelding/>

drs. M.W.J. (Mark) de Haas

lid

(NVP)

Afbeelding/>

Afbeelding/>

drs. M.J. (Mark) Eujen

directeur-secretaris

mark.eujen@fgzpt.nl

085-3035305