Regelgeving

In de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep en specialismen van de FGzPt is de instelling van het CSGP, van de CRT en van de Advies- en Geschillencommissie vastgelegd.

Het CSGP legt zijn regelgeving vast in besluiten. Het CSGP kent enkele algemene besluiten en streeft vervolgens per psy-beroep naar een integraal besluit. Voor de beide basisberoepen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut sluiten de besluiten van het CSGP aan op de AMvB's van de Minister van VWS.

Hieronder vindt u de vigerende en de ontwerpregelgeving. Ook verwijzingen naar de oude regelgeving die in sommige gevallen nog van toepassing is, treft u hieronder aan. Naast de collegeregelgeving en de opleidingsplannen kunt u hier tevens vinden de beleidsregels van de CRT, die de collegeregelgeving nader invullen.