Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Vergaderrooster

De CRT vergadert in 2019 op de volgende data:

  • 8 februari 
  • 24 mei 
  • 5 juli
  • 4 oktober
  • 29 november 

Klik hier om het Reglement van Orde van de CRT te raadplegen. Het Reglement van Orde is gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2018.