Vergaderrooster

De CRT vergadert in 2024 op de volgende datums: 

  • 23 februari
  • 5 april
  • 28 juni
  • 27 september
  • 29 november
  • 20 december (reserve)

Klik hier om het Reglement van Orde van de CRT te raadplegen. Het Reglement van Orde is gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 2 september 2022.