Vergaderrooster

De CRT vergadert in 2021 op de volgende datums:

  • 5 februari
  • 23 april
  • 11 juni
  • 27 augustus
  • 15 oktober
  • 3 december

Klik hier om het Reglement van Orde van de CRT te raadplegen. Het Reglement van Orde is gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 11 december 2020.