Vergaderrooster

De CRT vergadert in 2022 op de volgende datums:

  • 11 februari
  • 8 april
  • 3 juni
  • 2 september
  • 4 november
  • 16 december

Klik hier om het Reglement van Orde van de CRT te raadplegen. Het Reglement van Orde is gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 11 december 2020.