Vergaderrooster

De CRT vergadert in 2023 op de volgende datums: 

  • 17 februari
  • 14 april
  • 2 juni
  • 15 september
  • 17 november
  • 15 december (reserve)

Klik hier om het Reglement van Orde van de CRT te raadplegen. Het Reglement van Orde is gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 2 september 2022.