Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

100 extra instroomsubsidieplaatsen vastgesteld

18-06-2020

In 2020 zijn honderd extra opleidingsplaatsen voor gezondheidszorgpsychologen in spe. Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer daar mee in en op 30 april stelde het ministerie van VWS het aanvullende verdeelplan 2020 van TOP vast.


De extra instroomsubsidieplaatsen worden verwerkt in het Opleidingsregister, zodat de opleidingsinstellingen ze vóór 1 januari 2021 kunnen koppelen aan de opleidelingen. De betreffende opleidingsinstellingen ontvangen hierover bericht van het Opleidingsregister en van de NZa.


Bekijk het aanvullende verdeelplan van TOP op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-de-zorg/bijdragen-en-subsidies-voor-zorgopleidingen