Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Geen formeel besluit van CSGP over individuele leerroute Gz-psycholoog

06-07-2016

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) is niet bevoegd om besluiten te nemen over het ontwikkelen van een individuele leerroute voor ervaren masterpsychologen en -pedagogen. Nadere bestudering van formele taken en regels wijst uit dat dit op basis van de huidige regelgeving is voorbehouden aan de opleidingsinstellingen, verenigd in vLOGO.


Het voorstel van NIP, NVO en VGCt om een dergelijke individuele leerroute voor ervaren masterpsychologen en -pedagogen, die werkzaam zijn in de GGZ en die geen BIG-registratie als GZ psycholoog hebben, te ontwikkelen is op 5 juli jl. besproken in de CSGP-vergadering. Het College heeft er geen bezwaar tegen dat er voor deze groep een oplossing komt binnen de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en staat niet afwijzend tegenover de vorm van een individuele leerroute. De kwaliteit van de beroepsuitoefening door de Gezondheidszorgpsycholoog moet daarbij voorop staan.