Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP wijzigt Besluit nadere regelgeving basisberoepen

05-09-2016

Het CSGP heeft een voorgenomen wijziging van het Besluit nadere regelgeving basisberoepen voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. In dit voorgenomen besluit wordt alsnog duidelijk gemaakt wanneer in de regelgeving van de voormalige Kamers Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut de Commissie registratie en Toezicht van de FGzPt wordt bedoeld, als wordt gesproken van een kamer. Dit was in het vigerende besluit onvoldoende duidelijk.


Het voorgenomen Besluit vindt u hier.


Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 16 september 2016. Voor eventuele vragen over het besluit of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl