Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Fout in standaardbrief CIBG aan specialisten in opleiding

27-09-2016

Recent is gebleken dat er een fout staat in de 'Standaardbrief Scholings-eis bij herregistratie' die het CIBG mailt aan de groep gezondheidszorgpsychologen die in opleiding is tot specialist klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog.


De fout is dat het CIBG aan de mensen uit deze groep vraagt om bewijsstukken van hun scholing mee te sturen als zij hun verzoek om herregistratie als gezondheidszorgpsycholoog indienen. Dit is niet juist. De mensen uit deze groep kunnen volstaan met het meesturen/opgeven van hun registratienummer (psy-nummer) uit het opleidingsregister van de FGzPt. Bewijsstukken van scholing zijn dus niet nodig.


Als u uw registratienummer niet (meer) weet, kunt u dit opvragen bij het opleidingsregister.


Het CIBG heeft inmiddels beloofd de fout in de standaardbrief te herstellen.