Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP wijzigt Besluit nadere regelgeving basisberoepen

24-11-2016

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft in zijn vergadering van 8 november 2016 het Besluit nadere regelgeving basisberoepen gewijzigd. In dit besluit wordt alsnog duidelijk gemaakt wanneer in de regelgeving van de voormalige Kamers Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut met de term ‘ kamer’ de Commissie registratie en Toezicht van de FGzPt wordt bedoeld, en wanneer het CSGP. Dit was in het vigerende besluit onvoldoende duidelijk. Daarnaast is aangegeven welke regelgeving het precies betreft.
Het besluit treedt op 1 december 2016 in werking.


Klik hier voor het besluit van het CSGP.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl