Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Drs. J.B. Dijkstra gekozen tot vice-voorzitter van het CSGP

15-12-2016

In zijn vergadering van 6 december jl. heeft het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) uit zijn midden mevrouw drs. J.B. Dijkstra gekozen tot vice-voorzitter.


Mevrouw Dijkstra is als Klinisch Neuropsycholoog lid van het CSGP op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO, en werkzaam bij de afdeling psychiatrie en neuropsychologie van het academisch ziekenhuis Maastricht.