Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Minister stemt in met Besluit specialisme klinische neuropsychologie

24-01-2017

De minister van VWS heeft ingestemd met het Besluit specialisme klinische neuropsychologie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van 8 november 2016. Met dit besluit worden de deelbesluiten met betrekking tot de klinische neuropsychologie van het vorige college samengevoegd en geactualiseerd.


De instemming van de minister met het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 januari 2017. Het besluit treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2017 in werking.


Klik hier voor het besluit van het CSGP.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl