Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP stelt voorgenomen besluit vast tot wijziging van het Besluit specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische neuropsychologie

27-07-2017

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft in zijn vergadering van 27 juni jl. het een wijzigingsbesluit als voorgenomen besluit vastgesteld. Het voorgenomen besluit is voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.


In het voorgenomen besluit vinden enige wijzigingen op detailniveau plaats in de Besluiten


Klik hier voor het voorgenomen Besluit strekkende tot wijziging van het Besluit specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische neuropsychologie.


Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 18 september 2017.


Voor eventuele vragen over het voorgenomen besluit of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP, mr. A. Jannink via college@fgzpt.nl