Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Soepele overgang naar digitaal systeem voor (her)registratie

11-06-2018

De overgang naar het nieuwe digitale systeem voor de registratie en herregistratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen is soepel verlopen. Inmiddels hebben honderden specialisten het systeem in gebruik genomen.


Het nieuwe (her)registratiesysteem van de CRT ging op 18 december 2017 live. Afgestudeerde klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen hoeven niet meer per post om registratie te verzoeken. Ze kunnen het bewijs van afstuderen direct uploaden en via het systeem om inschrijving vragen. De CRT verstuurt het bewijs van eerste inschrijving nog wel per post.


Online dossier herregistratie
Geregistreerde specialisten moeten hun werkervaring bijhouden en aan deskundigheidsbevordering doen. Elke vijf jaar vindt een verplichte herregistratie plaats om in het register te kunnen blijven. In het oude digitale systeem moesten specialisten de bewijsstukken per post opsturen naar de CRT. Het proces verloopt nu volledig digitaal: specialisten kunnen alle bewijsstukken zelf direct in hun online dossier zetten. De bewijsvoering op papier is hiermee van de baan.