Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Statutenwijziging

11-07-2018

Op 27 juni jl. zijn de statuten bij besluit van de ledenraad gewijzigd. Met de statutenwijziging is het maximale aantal van zes bestuursleden komen te vervallen en is de ledenraad omgevormd tot een algemene ledenvergadering waarin elke lidvereniging een gelijkwaardige stem heeft. De gewijzigde statuten zijn op 5 juli 2018 van kracht geworden.


De statuten van de Federatie zijn hier te bekijken.