Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Landelijk opleidingsplan voor de opleiding klinisch psycholoog onder voorbehoud vastgesteld

06-03-2019

Op 12 februari 2019 stelde het CSGP het landelijk opleidingsplan voor de opleiding tot klinisch psycholoog onder voorbehoud vast met als inwerkingtredingsdatum 1 maart 2019.


Het betreft voornamelijk technische en structurele wijzigingen waardoor het landelijk opleidingsplan overzichtelijker is en in lijn is met de eerder vastgestelde landelijke opleidingsplannen voor de opleidingen tot psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog.


Het landelijk opleidingsplan wordt voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.
Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 4 april 2019. Voor eventuele vragen over (een van) beide besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl

Klik hier voor het gewijzigde opleidingsplan klinische psychologie.