Praktijkopleidingsinstellingen

Ten behoeve van de opleidingen beheert de CRT twee verschillende registers waarin praktijkopleidingsinstellingen kunnen inloggen: het Opleidingsregister en het register voor erkende praktijkopleidingsinstellingen (POI-register).

Voor meer informatie over het POI-register (waarbij de gebruikersnaam voor het inloggen begint met 'POI-') kunt u terecht op deze webpagina.

Het Opleidingsregister levert relevante informatie aan de NZa, DUS-I en TOP-opleidingsplaatsen voor de toekenning van subsidies aan praktijkopleidingsinstellingen, de zogenoemde beschikbaarheidbijdragen. Daarnaast levert het register ook cijfers aan ten behoeve van de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Het is daarom noodzakelijk dat de gegevens in het Opleidingsregister tijdig en correct geregistreerd staan. Het is de eindverantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstellingen om de gegevens in het Opleidingsregister actueel te houden. De gebruikersnaam voor het inloggen voor dit register begint met 'FGzPt-'.

Beschikbaarheidbijdrage aanvragen

In het spel van subsidietoekenning zijn verschillende spelers actief, zie onderstaande informatiekaart voor het aanvraagproces en de rol van taken van iedere betrokken partij.

Afbeelding 86639

Deadlines voor praktijkopleidingsinstellingen bij de FGzPt 2021/2022*

(Wijzigingen voorbehouden i.v.m. met maatregelen covid-19)
zie handleiding controle deadlines

Instroomplaatsen subsidiejaar 2021 koppelen (NZa en DUS-I )***

Deadline31-12-2021

Alle instroomsubsidieplaatsen van het huidige jaar moeten zijn gekoppeld in het Opleidingsregister, zodat de praktijkopleidingsinstelling geen beschikbaarheidbijdrage misloopt. Opleidelingen die hun opleiding zijn begonnen in november/december moeten hun inschrijving voor het eind van het jaar hebben voltooid

Vaststelling subsidiejaar 2021 (DUS-I, Jeugdinstellingen)**

Deadline15-02-2022

De definitieve subsidiegegevens van jeugd ggz-instellingen worden verstrekt aan DUS-Ivten behoeve van het vaststellen van de subsidie over het jaar 2020

Historisch opleidingsvolume (TOP-opleidingsplaatsen)

Deadline01-04-2022

De definitieve gegevens van het gerealiseerde HOV over de jaren 2018, 2019 en 2020, worden verstrekt aan Stichting TOP ten behoeve van de toewijzing instroomsubsidieplaatsen voor 2022.

Nieuwe erkenningen POI-register (TOP-opleidingsregister)

Deadline01-04-2022

Ten behoeve van de toewijzing van instroomsubsidieplaatsen dienen de praktijkopleidingsinstellingen die willen deelnemen aan het toewijzingsprotocol door de CRT erkend te zijn, zie erkenningen. Hierop wordt gecontroleerd door Stichting TOP

Vaststelling subsidiejaar 2021 (NZa)

Deadline01-04-2022

De definitieve subsidiegegevens van praktijkopleidingsinstellingen, worden verstrekt aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van het vaststellen van de subsidie over het jaar 2020

Doorstroomprognose subsidiejaar 2023 (NZa en DUS-I)

Deadline31-10-2022

De CRT geeft op basis van de gegevens in het opleidingsregister een prognose door van het aantal fte doorstroom voor het opvolgende jaar. De NZa gebruikt deze gegevens om een verleningsbeschikking vast te stellen voor de doorstroom van het volgende jaar.

 

Instroomsubsidieplaatsen subsidiejaar 2022 koppelen (NZa en DUS-I )***

Deadline31-12-2022

Alle instroomsubsidieplaatsen van het huidige jaar moeten zijn gekoppeld in het Opleidingsregister, zodat de praktijkopleidingsinstelling geen beschikbaarheidbijdrage misloopt. Opleidelingen die hun opleiding zijn begonnen in november/december moeten hun inschrijving voor het eind van het jaar hebben voltooid.

*Gegevens geregistreerd in het Opleidingsregister zijn leidend. 
**Het Ministerie van VWS (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen; DUS-I) verzorgt de subsidies voor instellingen die vallen onder de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022 
***Wanneer een opleideling niet tijdig is gekoppeld aan een instroomsubsidieplaats, legt de NZa een sanctie op. Deze sanctie houdt in dat de praktijkopleidingsinstelling voor het eerste subsidiejaar (kalenderjaar) geen subsidie krijgt voor de beoogde opleideling, maar wel recht heeft op een doorstroomsubsidie in het opvolgende kalenderjaar voor de betreffende opleideling.

Handleidingen en overige informatie

Instructiefilm beschikbaarheidbijdrage aanvragen

Hoe vraagt u de beschikbaarheidbijdrage (mvo) aan in de ggz? Dat blijkt een lastige vraag.

Op basis hiervan hebben we samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, TOP Opleidingsplaatsen en Zorginstituut Nederland een animatie gemaakt waarin we u meenemen in het proces!

Instructiefilm registreren opleidingsschema

Onderstaande instructiefilm geeft uitleg over het belang van de vastlegging van de opleidingsgegevens van deelnemers aan de opleidingen en de wijze waarop een wijziging van een opleidingsschema in het opleidingsregister wordt geregistreerd.