Publicatie vaststelling nieuwe wijzigingsbesluiten College

13/12/2021
Afbeelding nieuwsberichten

Op 23 november 2021 stelde het College twee wijzigingsbesluiten vast voor aanpassing van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en van de opleidingen tot en herregistratie van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten (al dan niet met terugwerkende kracht) is 1 juli 2022. Tijdens een eerdere adviesronde van andere wijzigingsbesluiten kwamen verschillende onderdelen van de huidige besluiten naar voren die eveneens gewijzigd moesten worden. Deze zijn opgenomen in nieuwe wijzigingsbesluiten Daarnaast is de regelgeving over de supervisie in het kader van de opleiding en herregistratie als klinisch psycholoog gemoderniseerd. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn als volgt:

-       Het aantal uren van de diverse onderdelen van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog in de artikelen B.5. tot en met B.9. waren onjuist, dit is rechtgezet. 

-       De begrippen piog/piop/gios zijn vervangen door de term opleideling, dit leidt tot meer uniformiteit tussen de besluiten van het College.

-       De term supervisievereniging is vervangen door de term 'erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisie vereisten’. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat het College niet gaat over de vaststelling van psychotherapieverenigingen zoals bedoeld in het advies beroepenstructuur van de beroepsverenigingen.

-       De eisen om door de CRT erkend te worden als psychotherapievereniging in het kader van de supervisie vereisten zijn opgenomen in het besluit.

Het wijzigingsbesluit voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut treedt na publicatie van de vaststelling op de website van de FGzPt in werking. Het wijzigingsbesluit voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog vereist instemming van de Minister voor Medische Zorg alvorens deze al dan niet met terugwerkende kracht in werking kan treden. Het verzoek tot instemming ligt inmiddels bij de demissionair minister.