CRT past Beleidsregel aan

9/2/2022
Afbeelding nieuwsberichten

De wijzigingsbesluiten* van het College liggen momenteel voor goedkeuring bij de minister. Zodra de wijzigingsbesluiten definitief zijn, verandert ook de Beleidsregel Herregistratie van de CRT. In de Beleidsregel licht de CRT onder meer een aantal gewijzigde criteria voor herregistratie toe.

Eén van die gewijzigde criteria voor herregistratie gaat over het aantal patiëntgebonden uren tijdens de herregistratieperiode. Op dit geldt als criterium 2080 uur (8 uur per week), dat wordt 3120 uur (12 uur per week).

Patiëntgebonden werkzaamheden                                                                                                                                        Verder wordt in de regelgeving het criterium ‘patiëntgebonden werkzaamheden’ uitgebreid; er gelden straks meer soorten taken als ‘werkzaamheden gelijkgesteld aan patiëntgebonden werkzaamheden’. De aangepaste Beleidsregel van de CRT licht toe welke werkzaamheden wel en niet precies worden gelijkgesteld aan patiëntgebonden werkzaamheden, zoals geformuleerd door het College.

Moderatorsysteem voor intervisie                                                                                                                                          Daarnaast schrijft de Beleidsregel het nieuwe moderatorsysteem voor intervisie voor als methode om intervisiebijeenkomsten vanaf 1 januari 2022 op te voeren in het herregistratiedossier van de specialist.

Aan de Beleidsregel wordt nu nog hard gewerkt. Zodra de minister met de wijzigingsbesluiten van het College heeft ingestemd is ook de aangepaste Beleidsregel van de CRT beschikbaar.