Draag bij aan de onderzoeken van het Capaciteitsorgaan voor een nieuwe raming

22/2/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Binnenkort start het Capaciteitsorgaan twee onderzoeken: één onder zorgprofessionals en één onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dé kans om aan te geven waar er tekorten zijn aan zorgprofessionals. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ, verslavingsarts KNMG en psychiater.

 

De onderzoeken staan nu open

Zorgprofessionals en vrijgevestigden kunnen nu een persoonlijke vragenlijst via https://enquete.nivel.nl/gg-beroepen invullen. (Master-)psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, verslavingsartsen KNMG, psychiaters, orthopedagoog-generalisten en kinder- en jeugd psychologen NIP werkzaam binnen alle sectoren worden gevraagd deel te nemen. 

Ook het onderzoek onder zorgaanbieders is geopend. U kunt registreren via https://bgg.zorgraming.nl/register. Voor alle zorginstellingen wordt gezocht naar deelnemers die vragen kunnen beantwoorden over het aantal professionals dat bij hun instelling werkzaam is, en de tekorten die er zijn. Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven: dat regelen wij voor u! Vrijgevestigden wordt verzocht via het andere onderzoek deel te nemen. 

De onderzoeken worden ondersteund door het NIP, V&VN VS, de NVO, de NVP, de VVGN, de LVVP, vLOGO, GGZ-VS, VGN, de Nederlandse GGZ, MEERGGZ, NVZ/NFU, Actiz, ZN en de NVGzP. Het kan daarom zijn dat u meerdere keren benaderd wordt of geattendeerd wordt op deelname aan dit onderzoek. Meer informatie

Voor beide onderzoeken is een informatiebijeenkomst georganiseerd. U kunt de slides en een opname met meer uitleg over de onderzoeken terugkijken: hier voor het onderzoek onder zorgprofessionals en vrijgevestigden en hier voor het onderzoek onder zorgaanbieders.

Vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kunt u stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl