Voorgenomen besluiten voor de vier psychologieberoepen vastgesteld

30/1/2019
Afbeelding nieuwsberichten

Op 18 december 2018 stelde het CSGP de vier voorgenomen besluiten vast voor de gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.


Met de voorgenomen besluiten worden de besluiten voor de vier psychologie beroepen zoveel mogelijk inhoudelijk gelijk getrokken. Uitgangspunt bij de herziening is dat waar mogelijk de bepalingen gelijk worden getrokken en waar noodzakelijk wordt afgeweken. Daarnaast is getracht te gedetailleerde bepalingen zoveel mogelijk te voorkomen en alleen de algemene basisbepalingen in de besluiten op te nemen. Er is daarbij specifiek gekeken naar de overeenkomsten tussen de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog en de inhoudelijke erkenningseisen voor de erkenning van praktijkopleiders en praktijkopleidingsinstellingen.


Alle vier de besluiten worden voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.


Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 1 maart 2019.


Voor eventuele vragen over (een van) de besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl


Klik hier voor het voorgenomen Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog.
Klik hier voor het voorgenomen Besluit opleidingseisen psychotherapeut.
Klik hier voor het voorgenomen Besluit specialisme klinisch psycholoog.
Klik hier voor het voorgenomen Besluit specialisme klinisch neuropsycholoog.
Klik hier voor het schema met de wijzigingen.