Erkenning en toezicht Opleidingsinstellingen en hoofdopleiders

De CRT is belast met het toezicht op (en de erkenning van) de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders.

Het reguliere toezicht bestaat op dit moment uit visitaties en jaarlijkse informatierondes. Als er concrete aanwijzingen zijn voor gebreken in de opleiding, kan de CRT zelf een onderzoek instellen.

Opleidingsinstellingen
De onderstaande opleidingsinstellingen zijn door de Minister van VWS aangewezen om de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en/of psychotherapeut (PT) te verzorgen en/of door de CRT erkend om de opleiding tot klinisch psycholoog (KP) en/of klinisch neuropsycholoog (KNP) te verzorgen:

Voor meer informatie over de opleidingen verwijzen we naar de desbetreffende instellingen. Voor meer informatie over het toezicht van de CRT op de opleidingsinstellingen verwijzen wij naar het Toezichtkader CRT.

Hoofdopleiders
Om in aanmerking te komen voor erkenning van de CRT als (waarnemend) hoofdopleider, dient de hoofdopleider aan bepaalde eisen te voldoen. Deze eisen zijn opgenomen in de Besluiten van het College. Klik hieronder op 'open' voor een overzicht van door de CRT erkende hoofdopleiders voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Overzicht erkende hoofdopleiders

Archief