Erkenning en toezicht Opleidingsinstellingen en hoofdopleiders

De CRT is belast met het toezicht op de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders.

Het reguliere toezicht bestaat op dit moment uit visitaties en jaarlijkse informatierondes. Als er concrete aanwijzingen zijn voor gebreken in de opleiding, kan de CRT zelf een onderzoek instellen.

Opleidingsinstellingen
De onderstaande opleidingsinstellingen zijn door de Minister van VWS aangewezen om de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut aan te verzorgen en/of door de CRT erkend om de opleiding tot klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog te verzorgen:

Voor meer informatie over de opleidingen verwijzen we naar de desbetreffende instellingen.

Hoofdopleiders
Klik hier voor een overzicht van door de CRT erkende hoofdopleiders voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.