CRT stelt nieuwe versie Beleidsregel Herregistratie vast

16/6/2022
Afbeelding nieuwsberichten

In de vergadering van 3 juni 2022 heeft de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) een nieuwe versie van de Beleidsregel Herregistratie vastgesteld. De Beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2022. 

Met de aanpassing sluit de Beleidsregel Herregistratie weer aan bij de vernieuwde regelgeving van het College, waarmee de minister van VWS recentelijk heeft ingestemd. Naast een nieuwe lay-out zijn dit de belangrijkste wijzigingen in de beleidsregel: 

  • Uitwerking van de werkzaamheden die gelijkgesteld worden aan patiĆ«ntgebonden werkzaamheden, waarbij aangesloten is op het Beoordelingskader Gezondheidszorgpsycholoog van de Wet BIG; 
  • Uitbreiding van de criteria voor deskundigheidsbevordering: deelname aan de visitatiecommissie en de genoten visitatie in het kader van de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog tellen mee voor deskundigheidsbevordering;
  • Uitwerking van het aantonen van vrijgevestigde werkervaring vanaf 1 januari 2022 op basis van het Zorgprestatiemodel.