Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Taken

Specialismen

Op grond van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep en specialismen van de FGzPt heeft het CSGP de volgende taken met betrekking tot de specialismen:

 • criteria vaststellen op grond waarvan deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie of van de psychotherapie als specialisme kunnen worden aangewezen;
 • deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie of van de psychotherapie als specialisme aanwijzen of opheffen;
 • een specialistenregister behorend bij het onder b. bedoelde deelgebied instellen of opheffen;
 • de titel vaststellen die degene die is ingeschreven in een specialistenregister mag voeren;
 • een aanvraag bij de Minister van VWS indienen om een specialistentitel aan te merken als een wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet BIG;
 • de eisen vaststellen voor de erkenning van beroepskwalificaties, de registratie, de herregistratie en de herintreding van specialisten, daaronder begrepen de regelgeving met betrekking tot vrijstellingen en tot buitenslands gediplomeerden;
 • de eisen vaststellen voor de erkenning van opleidingsinstellingen, opleiders, praktijkopleidingsinstellingen of andere betrokkenen bij de opleiding tot een specialisme;
 • de eisen vaststellen voor de opleiding tot specialist en de uitwerking van die eisen in het landelijk opleidingsplan vaststellen.

Basisberoepen

Met betrekking tot de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut heeft het CSGP tot taak:

 • het vaststellen van:
  • het raamplan voor de opleiding;
  • nadere eisen en procedures voor de erkenning van en het toezicht op opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en opleiders.
 • de Minister van VWS adviseren inzake:
  • de opleidingsstructuur;
  • de criteria en eisen voor de opleidingen van deze beroepen, algemene vrijstellingsregels daaronder begrepen;
  • de beroepstitels en de regelgeving voor de erkenning van beroepsbekwaamheid, registratie en herregistratie in deze beroepen, met inbegrip van buitenslands gediplomeerden;
  • de eisen voor de erkenning van opleidingsinstellingen.

Vergaderrooster

Het CSGP vergadert ongeveer zes keer per jaar. Hieronder staat een overzicht van de vergaderingen van de CSGP in 2019. Het CSGP hanteert een Reglement van Orde (1 maart 2016)

Vergaderingen in 2020

Samenstelling

Leden

Het CGS bestaat in totaal uit twaalf leden. Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie van basisberoepen en specialismen. De leden zijn voorgedragen door beroepsverenigingen van de vier psy-beroepen en diverse brancheorganisaties. In artikel 3 van de Regeling staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak. De onafhankelijk voorzitter is niet op voordracht maar rechtstreeks door het bestuur FGzPt benoemd.


Presidium

Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CSGP. Dit bestaat uit de voorzitter (M. Huibers), de vice-voorzitters (M. El Boushy en J.B. Dijkstra) en de secretaris (A. Jannink) van het CSGP.


Actueel overzicht leden

Afbeelding/>

prof. dr. M.J.H. (Marcus) Huibers

voorzitter

Afbeelding/>

dr. Th. A.M. (Tom) Deenen

Gezondheidszorgpsycholoog

(op gezamelijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO)

Afbeelding/>

drs. E.M.J. (Els) Graafsma

(op voordracht van de brancheorganisatie vereniging GGZ-Nederland)

Afbeelding/>

drs. B.(Bart) Pannebakker

Gezondheidszorgpsycholoog

(op gezamelijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO)

Afbeelding/>

dr. J.B. (Jeanette) Dijkstra

vicevoorzitter

Klinische neuropsycholoog

(op gezamenlijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO)

Afbeelding/>

dr. P.J. (Nel) Draijer

Psychotherapeut

(op voordracht van de NVP)

Afbeelding/>

dr. M.W. (Marja) Hodes

Klinische psycholoog

(op gezamelijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO)

Afbeelding/>

dr. C.J.M (Carol) van Velzen

(op voordracht van de brancheorganisaties)

Afbeelding/>

mr. A. (Anke) Jannink

secretaris

college@fgzpt.nl

085-3035300

Afbeelding/>

drs. M. (Maie) el Boushy

vicevoorzitter

Psychotherapeut

(op voordracht van de NVP)

Afbeelding/>

drs. B.G. (Bernadette) van Eeden

Klinische psycholoog

(op gezamelijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO)

Afbeelding/>

prof.dr. J.J.D.M. (Jacques) van Lankveld

(op voordracht van de vereniging van universiteiten, VSNU)

Afbeelding/>

drs. M. (Matthijs) Vroegop

(opleideling)