Erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisievereisten


Supervisoren in het kader van de opleidingen, alsook in het kader van intercollegiale toetsing ten behoeve van de herregistratie of herintreding van specialisten, dienen conform het Kwaliteitsnormen opleidingseisen psychotherapeut (Kwaliteitsnorm) en Besluit specialisme klinische psychologie (Besluit) ingeschreven te zijn in het register van supervisoren bij een erkende psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten of in het Register Supervisoren van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Tot medio 2022 werd de term ‘specialistische psychotherapievereniging’ voor dit soort verenigingen gehanteerd. De volgende supervisoren dienen conform de Kwaliteitsnorm en/of het Besluit als supervisor geregistreerd te zijn bij een door de CRT erkende psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten:

 • Een supervisor in het kader van de opleiding tot psychotherapeut.
 • Een supervisor in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog wanneer hij/zij supervisie geeft met betrekking tot behandeling.
 • Een supervisor in het kader van de (her)registratie als klinisch psycholoog wanneer hij/zij supervisie geeft met betrekking tot patiëntenzorg. 

Tot 1 juli 2022 liet de CRT, bij bepaling wat een specialistische psychotherapievereniging is, zich leiden door het oordeel van de NVP. De NVP heeft de volgende SPV’en erkend: 

 • Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPEP). De oude naam van deze vereniging was Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP).
 • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
 • Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepstherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV). Deze vereniging is een fusie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA), het Nederlands Psychoanalytisch genootschap (NPG) en de Nederlandse Psychoanalytische Groep (NPAG).

Vanaf 1 juli 2022 vervalt de term SPV en wordt de term ‘psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten’ gehanteerd. Daarnaast heeft het College bepaald dat de CRT deze verenigingen erkent. De volgende psychotherapieverenigingen worden in elk geval erkend door de CRT: 


Met het een erkende psychotherapievereniging in het kader van supervisie vereisten worden de volgende registers gelijkgesteld: 

Vanaf 1-9-2023 is de volgende vereniging tevens erkend als psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten:

 • Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS)

U kunt op de naam van de vereniging/register klikken om het register voor supervisoren te raadplegen. Van enkele verenigingen is er geen openbaar register beschikbaar. Voor meer informatie over het aanvragen van een erkenning als psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten verzoeken wij u kennis te nemen van de onderstaande procedure. 

Aanvragen van een erkenning als psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten

Archief