Herregistratieprocedure

Staat u ingeschreven in het specialistenregister voor klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen, dan dient u zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Dat is nodig om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundige hulpverlening.

Eisen (onvoorwaardelijke) registratie
De voorwaarden voor herregistratie staan opgenomen in het Besluit specialisme klinische psychologie of het Besluit specialisme klinische neuropsychologie van het College en de Beleidsregel Herregistratie van de CRT. Ook in uw persoonlijke herregistratiedossier staat aanvullende informatie opgenomen.  

Hoe staat u ervoor?
Het is mogelijk om tussentijds te bekijken in hoeverre u al heeft voldaan aan de eisen voor herregistratie. Log hiervoor in in uw persoonlijke digitale dossier. Om uw werkervaring en deskundigheidsbevordering op te geven dient u de bewijsformulieren van de CRT te gebruiken. Deze kunt u downloaden van de site. Op dezelfde pagina vindt u ook de Handleiding Geregistreerde Specialisten. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe en waar u de bewijsformulieren digitaal kan indienen. 

Kosten herregistratie
De behandeling van een verzoek tot herregistratie kost € 508,20 inclusief 21% BTW (€ 420 exclusief BTW).

Meer informatie over de herregistratie